Dubbel Plus - Nieuws!
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
 
Nieuws! 
HBregister
Dubbel Plus is nu ook opgenomen in het HBregister op www.hbregister.nl


PGB
Steeds vaker merk ik dat er PGB gelden vrijgemaakt worden voor ondersteuning van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Ook Dubbel Plus werkt op dit moment veel via persoonsgebonden budgetten. Mocht u meer over de mogelijkheden willen weten, neem dan gerust contact met Dubbel Plus en/of uw gemeente op.


Aanmelden SoVa-training voorjaar 2017
Bij voldoende aanmeldingen gaat er dit voorjaar een nieuwe SoVatraining van start.

De geplande data zijn:
Donderdag 13 april van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 20 april van 18.30 tot 20.00 uur

Donderdag 11 mei van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 18 mei van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 1 juni van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 8 juni van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 15 juni van 18.30 tot 20.00 uur
Donderdag 29 juni van 18.30 tot 20.00 uur

Meer info over deze training: http://www.dubbel-plus.nl/SoVa-training.htmlNOT beurs
Afgelopen week stond Wendy op dé beurs voor onderwijsprofessionals; de NOT beurs in de Jaarbeurs te Utrecht. In de stand van Novilo promootte zij haar Lucky7!Nieuwe medewerker
Vanaf heden zal Susette Schipperen deel uitmaken van ons team. Ik ben daar enorm blij mee. Susette is MSEN specialist hoogbegaafdheid en werkzaam in het voortgezet onderwijs. Een mooie aanvulling dus!
Welkom Susette!Workshop mindset 23 november

Wil jij er ook bij zijn? Stuur dan even een mailtje naar dubbelplus@home.nl en schrijf je in!Registerleraar.nl

De workshops en trainingen van Dubbel Plus worden gevalideerd door Registerleraar.nl


Onderwijszorgteam (OZT)
Samenwerkingsverband Plein 013
Wendy van Beurden (Dubbel Plus) zal vanaf januari 2016 het hoogbegaafdheidsteam van OZT komen versterken.
Zij neemt vier uur steunpunt over en zal de leerkrachten van de Talentklassen coachen. 
Plein 013 onderkent hoogbegaafdheid als een gebied waar extra ondersteuning op school nodig kan zijn. Daarom is het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen in het leven geroepen. Alle scholen van het samenwerkingsverband kunnen gebruikmaken van het aanbod. Het doel van het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen is om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het reguliere of speciale basisonderwijs. Hierbij staat het afstemmen van de pedagogische begeleiding en het didactische aanbod op de onderwijs- en ontwikkelbehoeften van hoogbegaafde leerlingen centraal. Hierbij kan gedacht worden aan:
 • Begeleiding van de intern begeleider en de leerkracht met een hoogbegaafde leerling in de groep
 • Deelname aan het zorgteam bij een casus over hoogbegaafdheid (multidisciplinair overleg)
 • Advies bij de didactische aanpak en het inhoudelijke leerstofaanbod (compacten en verrijken)
 • Advies bij de taakaanpak/werkhouding van een hoogbegaafde leerling
 • Advies bij de sociale en/of emotionele begeleiding van een hoogbegaafde leerling
 • Advies bij onderpresteren

Lucky7! als kennismodule bij Novilo!
Novilo heeft mij de kans gegeven om
mijn eigen Lucky7! als kennismodule
te mogen geven. Wil jij 'm ook volgen
tegen sterk gereduceerd tarief? Kijk
dan in de webshop van Novilo of klik
op onderstaande linkWorkshop "Hoogbegaafde leerlingen komen er vanzelf wel! Of niet..."
Voor leerkrachten en interne begeleiders basisonderwijs


Dubbel Plus verzorgt een workshop voor leerkrachten, ib’ers en andere betrokkenen over de uitdagingen van hoogbegaafde leerlingen. Waar lopen zij tegen aan en wat kunt u doen om hen te helpen?

Wanneer?
Woensdag 17 februari
Van 14.00 uur tot 16.30 uur

Waar?
Basisschool Willibrordus
Van Gaverenlaan 10a
Alphen (N-B)

Inschrijven?
Stuur, voor 27 januari,
een mail naar
dubbelplus@home.nl

Kosten?
€ 35,- p.p.
Maximale groepsgrootte
20 personen


Training Signaleren van gedragskenmerken hoogbegaafdheid
Voor leerkrachten en interne begeleiders basisonderwijs


Dubbel Plus heeft een mooie, nieuwe training ontwikkeld. Het laat leerkrachten en interne begeleiders kennis maken met de profielen van Betts en Neihart zodat zij straks in staat zijn om de behoeften van hoogbegaafde leerlingen kunnen zien. Het helpt hen het gedrag van hoogbegaafde leerlingen te herkennen zodat zij dit kunnen gebruiken als sleutels tot handelen.
Interesse in deze training? Bel of mail met Dubbel Plus
 

Opleiding Gevorderden Talentbegeleider Novilo


Trots op mijn begeleiders bij Novilo, mijn medestudenten en mezelf!
We did it! Wat heb ik veel geleerd hier de afgelopen 2 jaar. Een erg inspirerend clubje mensen die me nog meer specialist hebben gemaakt.
Als eindinterventie schreef ik een coachingstraject voor hoogbegaafde jongeren volgens de 7 stappen van blijvende verandering volgens Tony Robbins. Naar aanleiding hiervan zal ik komend schooljaar trainingen in praktische psychologie gaan geven. Zin in!


Inside out
Voice dialogue is 1 van de interventies die ik in mijn praktijk graag gebruik. Soms is het lastig aan kinderen, maar vooral aan volwassenen, uit te leggen wat het precies is. Mensen vinden het toch raar als je het hebt over hun verschillende ikken en praten met de verschillende stemmen in je hoofd. Ik zag deze trailer en ben daarom erg benieuwd naar de film zelf. Kan niet wachten!


Geregistreerd Docent CRKBO
Dubbel Plus is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Hierdoor is Dubbel Plus bevoegd om trainingen te ontwikkelen en uit te voeren. Dubbel Plus geeft vooral trainingen aan leerkrachten, interne begeleiders en directieleden. Zo zijn er trainingen over signaleren, beleid en protocol, verrijkingsmaterialen en mindset.
Ook voor ouders is er een training "Hoe begeleid ik mijn (hoog)begaafde kind?"


Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid
Vanaf september 2014 ook aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid! De LBSB maakt zich sterk voor passend en inclusief onderwijs aan begaafde leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige persoonlijkheden die met hun talenten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Zij vertegenwoordigt goed opgeleide Specialisten begaafdheid met een onderwijsbevoegdheid. Voor meer informatie: www. lbsb.nl


Novilo 
Ik ben gestart met een nieuwe opleiding bij Novilo. De opleiding "gevorderden opleiding talentbegeleider" is een geheel nieuwe uitdaging. Novilo heeft een streng geselecteerde groep van 19 mensen toegelaten tot deze opleiding en ik ben er daar 1 van. Trots! Onderdelen van deze 1,5 jaar durende opleiding zijn:
 • Hoe begeleid ik echt vastgelopen kinderen?
 • Hoe ga ik om met een zwaar disharmonisch profiel?
 • Hoe begeleid ik de zwaar getraumatiseerde leerlingen?
 • Wat kan ik leren uit talentonderwijs in landen als Amerika?
 • Hoe kan ik juist de andere kant begeleiden: een super talent wat in de middenmoot blijft hangen

http://www.novilo.nl


Kidsproof
 
 
Vanaf nu ook aangesloten bij Kidsproof!
 
 
 
 
Nieuw schooljaar
Na een welverdiende vakantie opent Dubbel Plus weer zijn deuren!
Heeft uw kind hulp nodig bij het ontdekken van zijn/haar eigen leerstijl? Kan uw kind hulp gebruiken om zijn/haar faalangst te overwinnen? Heeft uw kind een andere manier van leren dan het reguliere 'schoolse' leren? Voelt uw kind zich anders doordat het op een andere manier denkt dan zijn/haar klasgenootjes?
En wilt u dat uw kind een goede start maakt het nieuwe schooljaar? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Dubbel Plus zodat we samen kunnen bekijken of Dubbel Plus iets voor u en uw kind kan betekenen.
 
Aanmelden SoVa training gestart!
Vanaf nu kunt u aanmelden voor de 'sociale vaardigheids training' bij Dubbel Plus, al klopt de naam sociale vaardigheidstraining niet helemaal! Voor meer informatie klikt u op de link "SoVa training" links in het menu.
 
 
Vanaf nu ook gecertificeerd coach 'Ik leer anders'.
 
Wendy heeft de training coach 'Ik leer anders' gevolgd en met succes afgesloten! Vanaf nu kunt u bij Dubbel Plus ook terecht voor begeleiding aan beelddenkers! Zie voor meer informatie over deze begeleiding de link "Beelddenken" aan de linkerkant in het menu!
 
 
 
 
 
 

Wegens succes geprolongeerd:
Samenwerking Dubbel Plus en De Uitdaging!

In mijn praktijk werd op 7 november een materialenparty gegeven door Susette Schipperen (M SEN specialist hoogbegaafdheid). Susette is eigenares van het bedrijf "de uitdaging". De Uitdaging biedt spel- en lesmateriaal aan voor kinderen die een extra uitdaging nodig hebben. Susette liet die avond zien welke mogelijkheden de verschillende materialen hebben. Gewenste materialen konden die avond besteld worden (handig zo net voor Sinterklaastijd).
 
Het werd een gezellige avond waarin het natuurlijk ook leuk is om elkaar eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen!