Dubbel Plus - Home
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
Dubbel Plus
 
Dubbel Plus biedt begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren door een specialist hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Dubbel Plus workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders,

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een andere manier van denken en leren. Helaas lopen veel hoogbegaafde leerlingen vast in het onderwijs. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. Om dit te voorkomen begeleidt Dubbel Plus kinderen middels het top-down leren om te leren plannen en organiseren. Uw kind wordt begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van de leerstijl die het best bij hem/haar past. Dubbel Plus biedt begeleiding aan kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 
Ieder kind is uniek. Daarom biedt Dubbel Plus voor ieder kind begeleiding op maat. Ook voor ouders biedt Dubbel Plus een luisterend oor en desgevraagd advies over de verdere begeleiding van hun kind. Uw kind hoeft niet aantoonbaar (getest) hoogbegaafd te zijn om in aanmerking te komen voor begeleiding.
 
  Begeleiding kind en ouder(s): 
 •    Individuele begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
 •    Leren leren door te plannen en te organiseren.
 •    Versterken van executieve functies
 •    Faalangstreductie-training
 •    Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen
 •    Omgaan met 'zich anders voelen'
 •    Omgaan met beelddenken
 •    (Hoog)begaafde kinderen 'in hun kracht zetten'
 •    Handelingsplan op maat naar aanleiding van hulpvraag
 •    Advies en tips aan ouders, school en kind.
 
Begeleiding scholen: 
 • Voorlichting over hoogbegaafdheid voor teams.
 • Voorlichting over signaleren en het inzetten van het Digitaal      
             Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH)
 • Advisering en begeleiding in het opzetten van een plusgroep.
 • Advisering materialen en beleid betreffende compacten, verrijken en verdiepen.
 • Verzorgen van ouderavonden
 • Meerdaagse trainingen afgestemd op uw behoeften / hulpvragen