Dubbel Plus - Nieuws!
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
 
Nieuws!

Dubbel-Plus breidt uit!
Nadat Susette in onze praktijk is komen werken om vooral de middelbare scholieren te begeleiden, zal vanaf januari ons team worden uitgebreid met nog een zeer deskundige collega. Sylvia Veger zal na de kerstvakantie starten als begeleider bij Dubbel Plus. Sylvia zal voornamelijk de kinderen uit het basisonderwijs begeleiden. Hierdoor zijn er nog een aantal plaatsen voor individuele begeleiding in onze praktijk op de maandagochtend beschikbaar!... Zo blij met dit team! Hopelijk hoeven we vanaf nu dus geen nee meer te verkopen aan ouders die deskundige begeleiding zoeken voor hun kind.


Begeleiding van middelbare scholieren

Erg blij dat ook dit jaar Susette de praktijk zal ondersteunen!
In de praktijk van Dubbel Plus is Susette Schipperen werkzaam. Susette is docente Nederlands op het voortgezet onderwijs en oprichter van vele verrijkings- en begeleidingsinitiatieven voor hoogbegaafde leerlingen op de HAVO en het VWO. Susette is gespecialiseerd in hoogbegaafde pubers en opgeleid MSEN specialist hoogbegaafdheid.Teamtrainingen voor scholenKijk hier voor het overzicht aan teamtrainingen voor het schooljaar 2018-2019


SKJ (stichting kwaliteitsregister jeugd) geregistreerd


Vanaf mei 2018 is Wendy geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional bij het SKJ!

Meer informatie over SKJ vindt u op hun website: https://skjeugd.nl 

Beroepsregistratie geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdhulp en jeugdbescherming.
De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (toen nog onder de naam Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)). De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de handhaving van die kwaliteit, te waarborgen.
Het Kwaliteitsregister Jeugd wil haar doel bereiken door:
  • het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;
  • het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak;
  • het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.
Visie
Professionals hebben een eigen professionele autonomie. Vanuit hun vakbekwaamheid en deskundigheid hebben zij de ruimte om invulling te geven aan hun professionele verantwoordelijkheid. Hierbij handelen zij volgens de beroepsethische normen die horen bij hun beroepsgroep. Zij moeten verantwoording kunnen afleggen over hun beroepsmatig handelen. Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd onderwerpen professionals zich aan de voor hun beroepsgroep geldende professionele standaard en aan het tuchtrecht. Via een systeem van permanente educatie houden ze hun vakbekwaamheid op peil.
Het tuchtrecht beoogt enerzijds dat een geregistreerde jeugdprofessional wordt beoordeeld op zijn professionele handelen. Anderzijds heeft het tuchtrecht als doel dat naast de jeugdprofessional de hele beroepsgroep van deze toetsing kan leren en zichzelf kan verbeteren. Dit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de preventie van normoverschrijdend gedrag en aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in het jeugddomein. Met name het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.