Dubbel Plus - Sociale vaardigheden
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
Sociale vaardigheden en hoogbegaafde kinderen
 
Aan ouders van hoogbegaafde kinderen wordt met enige regelmaat door school geadviseerd hun kind een sociale vaardigheidstraining te laten volgen.  Bij hoogbegaafde kinderen kunnen er problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met de groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken. Een hoogbegaafd kind krijgt hierdoor onbedoelde negatieve feedback op zijn gedrag. Hierdoor kan het zelfbeeld van dit kind schade oplopen. Er kunnen dan problemen ontstaan die benoemd worden als 'sociaal-emotionele' problematiek: teruggetrokken gedrag, gedragsproblemen, faalangst.
 
Deze ontstaan doordat het kind verder in zijn ontwikkeling is en hierdoor geen aansluiting krijgt bij zijn leeftijdsgenoten.De conclusie is dan dat er sprake is van een 'sociaal-emotioneel' probleem. Er wordt dan vaak een sociale vaardigheidstraining aanbevolen. De vraag is of een dergelijke training het kind werkelijk helpt bij de problemen die er op school zichtbaar zijn. Want als je kind deze signalen laat zien en het gaat om een hoogbegaafd kind, dan kloppen de signalen wel maar de oorzaak ligt meestal ergens anders!
 
En als de oorzaak ergens anders ligt, ligt ook de oplossing ergens anders!
 
Juist door hun ontwikkelingsvoorsprong reageren hoogbegaafde kinderen anders op gewone situaties en gebeurtenissen in een klas en tijdens een schooldag. Een 'sova' training zal dan ook niet het gewenste effect hebben. Hoogbegaafde kinderen vanaf ongeveer groep 4 hebben wel baat bij coaching, maar dan aangepast en toegespitst op het feit dat zij hoogbegaafd zijn.

In een traject op maat krijgen zij allerlei handreikingen aangeboden m.b.t. omgaan met negatief denken, contact maken, emoties herkennen en benoemen enzovoort. Ook krijgen ze zicht op de verschillen tussen henzelf en andere kinderen, leren ze weer zichzelf te laten zien, moeten ze 'presteren' op eigen niveau, leren ze omgaan met falen en bouwen ze door de training heen weer een positiever zelfbeeld op.
 
In het traject komen de volgende onderwerpen aan bod: 
  •  Bewust worden en leren hanteren van eigen gevoelens 
  •  Inzetten van eigen kracht
  •  Negatief denken omzetten in positief denken 
  •  Oplossingsstrategieën bedenken 
  •  Onderhandelen en samenwerken
  •  Cognitieve aspecten, waaronder kennis over hoogbegaafdheid
 

Dag en tijdstip zullen in overleg bepaald worden. Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze website of bel Wendy: 06-30429206