Dubbel Plus - Tarieven
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
Tarieven
 
 Basispakket    (met ingang van 1 september 2018)                    €   750,00 *
 
  •  Intakegesprek met ouder(s) en kind
  •  Opstellen individueel handelingsplan
  •  Voorbereiding en verslaglegging
  •  Benodigde materialen
  •  Individuele begeleiding kind bestaande uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
  •  Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
  •  Evaluatiegesprek met ouder(s)
 
 
  Informatief gesprek ouder(s)                     €     60,00
                   uurtarief
 
  Begeleiding voor kinderen / jongeren          €     75,00 *
                   50 minuten

 Begeleiding voor scholen                                       €     85,00
                     uurtarief
 
 Teamvoorlichting op scholen                               €    150,00 *
                  uurtarief

 Diverse trainingen voor ib'ers, leerkrachten en ouders *
                     inhoud, afstemming  en prijs in overleg

 
 
* Deze tarieven zijn niet BTW-belast. Er wordt dus 0% BTW in rekening gebracht.


De BTW-onderwijsvrijstelling
In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW) als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten
 
   
Voor individuele begeleiding is geen algemene vergoeding te verkrijgen. In sommige gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen via de belasting, ziektekostenverzekeraar, leerling gebonden financiering of persoonsgebonden budget. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan.