Dubbel Plus - Workshops
Dubbel Plus - Begeleiding hoogbegaafde kinderen
Workshops

Dubbel Plus biedt een variatie aan workshops. Deze zijn zeer divers.
Zo bieden wij workshops voor ouders, leerkrachten, interne begeleiders maar ook voor managementteams. Onze meest populaire producten staan hieronder vermeld. Je kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over onze bestaande
workshops en andere opties. In overleg bieden wij ook workshops op maat!


Signaleren van gedragskenmerken in het basisonderwijs


Wat weet ik? Wat zie ik? Wat doe ik? Hoe draag ik dat over aan mijn collega’s zodat ook zij in staat zijn goed te signaleren?
We gaan dieper in op de waarneembare kenmerken bij de profielen van Betts en Neihart om uiteindelijk, met elkaar, te komen tot praktische handelingen en toepasbare interventies. Ook erg bruikbaar om het belang van goed signaleren uit te kunnen leggen aan je collega’s!

- Wat zie je in je dagelijkse praktijk?
- Wat wil je hiermee en wat kan je hiermee?
- Welke invloed heeft het kunnen indelen in profielen op je dagelijkse praktijk?
- Wat zou je nu anders doen dan voorheen en waarom?
- Wat zou je nog meer aan informatie willen hebben om goed te kunnen signaleren?
- Hoe draag ik mijn kennis over aan mijn collega’s zodat ook zij signaleren in de groep?
 
Arjan van Dijk; ervaringsdeskundige en trainer bij Novilo:
"Ik vind het een heel gevarieerd en actief programma met zowel inhoudelijk als qua methodiek  interessante invalshoeken.  Je opzet is heel didactisch doordacht en je probeert het leerproces bij de deelnemers te laten liggen.  Je took maakt het echt af. Daardoor heeft het direct linken met de praktijk".


Met het TASC model zelf projecten maken voor in je plusklas
Zorgen voor een doorgaande lijn van onderzoekend leren in het aanbod van projecten in je plusklas door gebruik te maken van het TASC model (Wallace)Het TASC-model, Thinking Actively in a Social Context, organiseert in 8 stappen het denk- en werkproces van de kinderen. Het zorgt voor activatie van de aanwezige voorkennis, laat creatief associëren, leert een planning maken en werken volgens die planning. Daarnaast laat het kinderen tussentijds evalueren en bijstellen, presentatievaardigheden worden getraind om tenslotte kinderen te laten reflecteren op eigen handelen en proces. Je leert hoe je dit model kunt gebruiken om zelf projecten voor je plusgroep te maken. Op deze manier creëer je een leerlijn voor het aanbod van leren leren in je Plusgroep.

Mindset

Ontwikkel een groei mindset bij jezelf en je leerlingen!
Is je leerling ongemotiveerd voor school en leren? 
Gaat hij (of zij) uitdagingen het liefst uit de weg? 
Geeft hij snel op bij tegenslagen, fouten of onvoldoendes? 
Voelt hij zich dom wanneer hij hard moet werken om iets onder de knie te krijgen?
Kan hij niet tegen kritiek en wil hij graag de beste zijn?  Dan wordt hij waarschijnlijk belemmerd door een vaste mindset. 
De term 'mindset' staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) 
denken over hun intelligentie, talenten en kwaliteiten. Prof. Carol Dweck ontdekte dat een
vaste mindset de ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, 
doorzettingsvermogen en een  passie voor leren. 
In deze workshop zijn theorie en praktijk verweven. Aan de hand van de theorie ondervind je zelf wat je mindset voor jou betekent in het dagelijks leven. Aan de hand van praktische tips en oefeningen leer je wat je kunt doen om een groei mindset te ontwikkelen bij de kinderen in je klas.


Lessen ontwerpen die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’.Een manier om aan de criteria voor een rijke leeractiviteit te voldoen, is door bij het ontwikkelen van lessen of projecten vragen en opdrachten op te nemen die een beroep doen op ‘het hogere orde denken’.  In deze workshop wordt uitleg gegeven over de taxonomie van Benjamin Bloom waarin zes niveaus worden onderscheiden: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De niveaus dienen om een onderscheid te maken in de complexiteit van het kennisniveau waar een beroep op wordt gedaan.Het doel van deze workshop is dan ook dat we op het eind van de workshop goed opgebouwde lessenseries hebben gemaakt waardoor jullie de dag erna al aan de slag kunnen in je klas.


Hoogbegaafde leerlingen komen er vanzelf wel! Of niet...

Een workshop voor leerkrachten, ib’ers en andere betrokkenen over de uitdagingen van hoogbegaafde leerlingen. Waar lopen zij tegen aan en wat kunt u doen om hen te helpen? In deze workshop krijgt u uitleg over wat hoogbegaafd zijn inhoudt voor de leerlingen in uw klas en hoe u hen daarbij zo goed mogelijk kunt ondersteunen.Wilt u te weten komen waarom ook hoogbegaafde leerlingen inclusief passend onderwijs nodig hebben?
Wilt u weten wat u daar binnen uw school / klas aan kunt doen?
Wilt u praktische handreikingen die meteen in uw praktijk toe te passen zijn?
Wilt u inzage in verrijkende materialen?

Meld u dan aan voor deze workshop!


Deze workshop is gevalideerd door registerleraar.nl


Compacten en verrijken van je les

In deze workshop krijg je handreikingen om de methodes die gebruikt worden op jullie school zo te compacten dat hoogbegaafde leerlingen wel de lessen volgen die zij nodig hebben maar niet de herhaling en al beheerste stof hoeven te volgen. Hoe doe je dit en hoe zet je dit structureel in binnen je school?Lucky 7!

Kinderen en jongeren begeleiden volgens ‘de 7 stappen van blijvende verandering’
van Tony Robbins
 

Lucky 7! Is een begeleidingstraject dat is gemaakt als eindinterventie bij mijn opleiding als Gevorderde Talentbegeleider bij Novilo. In mijn zoektocht naar een manier hoe je kinderen en jongeren helpt om blijvend te veranderen wilde ik een combinatie maken van coachingstechnieken, therapiewerkvormen en kennis van de mens. Door middel van het creëren van ‘Lucky 7!’ heb ik dit tot uiting gebracht.

Bij alle stappen worden, binnen deze training, interventies gegeven die je kunt gebruiken om de desbetreffende stap te doorlopen. Het zijn allen praktische interventies die je in de dagelijkse praktijk kunt toepassen. Je krijgt daarnaast bruikbare werkbladen zodat je deze interventies meteen de volgende dag in je dagelijkse praktijk kunt inzetten.


Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Deze workshop geeft je theoretische en praktische informatie over het werken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe zie je deze kinderen, wat hebben zij nodig en hoe voer je dat uit binnen je reguliere groep? We volgen hierbij de cyclus van het handelingsgericht werken.