top of page

Dubbel Plus

Du​bbel Plus biedt begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren door een specialist hoogbegaafdheid. Daarnaast verzorgt Dubbel Plus workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders.

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben vaak een andere manier van denken en leren. Helaas lopen veel hoogbegaafde leerlingen vast in het onderwijs. Ze gaan onderpresteren, ontwikkelen faalangst of krijgen gedragsproblemen. Vaak voelen hoogbegaafde kinderen zich anders maar kunnen dan niets met dit gevoel. Dubbel Plus kijkt achter het gedrag van een kind; waar komt dit gedrag vandaan? Hoe zet je een kind in zijn/haar kracht? Uw kind wordt begeleid in het ontdekken en ontwikkelen van de leerstijl die het best bij hem/haar past. Dubbel Plus biedt begeleiding aan kinderen in de basisschoolleeftijd, maar ook aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Ieder kind is uniek. Daarom biedt Dubbel Plus voor ieder kind begeleiding op maat. Ook voor ouders biedt Dubbel Plus een luisterend oor en desgevraagd advies over de verdere begeleiding van hun kind. Uw kind hoeft niet aantoonbaar (getest) hoogbegaafd te zijn om in aanmerking te komen voor begeleiding.

Begeleiding kind en ouder(s):

 • Individuele begeleiding aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • Leren leren door te plannen en te organiseren. Vooral voor middelbare scholieren.
 • Versterken van executieve functies
 • Faalangstreductie-training
 • Begeleiding in het durven aangaan van uitdagingen
 • Psycho-educatie 'zich anders voelen'
 • Omgaan met beelddenken
 • (Hoog)begaafde kinderen 'in hun kracht zetten' door talenten te ontdekken
 • Handelingsplan op maat naar aanleiding van hulpvraag
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolbegeleiding

Begeleiding scholen:

 • Workshops over diverse aspecten van hoogbegaafdheid voor teams.
 • Voorlichting over signaleren en het inzetten van signaleringsinstrumenten.
 • Advisering en begeleiding in het opzetten van een plusgroep.
 • Advisering materialen en beleid betreffende compacten, verrijken en verdiepen.
 • Verzorgen van ouderavonden
 • Meerdaagse trainingen afgestemd op uw behoeften / hulpvragen

Trainingen en workshops​

Individuele begeleiding

Incompany trainingen

bottom of page