Dubbel-Plus

begeleiding bij hoogbegaafdheid

Wendy van Beurden

Eigenaar, trainer, individuele begeleider
Mail: [email protected]
Telefoon: 06-30429206

Wendy is oprichter en eigenaar van advies- en begeleidingsbureau voor hoogbegaafde kinderen en jongeren: Dubbel Plus. Met Dubbel Plus verzorgt zij workshops en trainingen voor leerkrachten, interne begeleiders en ouders en begeleidt zij kinderen individueel. Wendy is daarnaast werkzaam bij het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen (Plein 013) en de Talentklas. Ze is de auteur van het werkboek voor coaches: Lucky7! 

Susette Schipperen

Individuele begeleiding jongeren

In de praktijk van Dubbel Plus is Susette Schipperen werkzaam. Zij begeleidt hier de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Susette is docente Nederlands op het voortgezet onderwijs en oprichter van vele verrijkings- en begeleidingsinitiatieven voor hoogbegaafde leerlingen op de HAVO en het VWO. Susette is gespecialiseerd in hoogbegaafde pubers en opgeleid MSEN specialist hoogbegaafdheid.

Sylvia Veger

Individuele begeleiding basisschoolleerlingen

Sylvia Veger is leerkracht basisonderwijs, begeleider van diverse plusklassen en MSEN specialist hoogbegaafdheid. Sylvia begeleidt bij Dubbel Plus voornamelijk de kinderen uit het basisonderwijs. Daarnaast is Sylvia werkzaam bij Steunpunt hoogbegaafde leerlingen. Hier adviseert en coacht zij scholen in hun begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.