Dubbel-Plus

begeleiding bij hoogbegaafdheid

Basispakket                                                                                                                 
  • Intakegesprek met ouder(s) en kind
  • Opstellen individueel handelingsplan
  •  Voorbereiding en verslaglegging
  •  Benodigde materialen
  •  Individuele begeleiding kind bestaande                    uit 8 bijeenkomsten van 50 minuten
  •  Evaluatieverslag met conclusies en adviezen
  • Evaluatiegesprek met ouder(s)

Informatief gesprek ouder(s)                  uurtarief
Begeleiding voor kinderen / jongeren 50 minuten
Begeleiding voor scholen                        uurtarief
Teamvoorlichting op scholen                 uurtarief
Diverse trainingen voor ib'ers, leerkrachten en ouders inhoud, afstemming  en prijs in overleg

€ 750,00€   60,00

€   75,00

€   85,00

€ 175,00

* Deze tarieven zijn niet BTW-belast. Er wordt dus 0% BTW in rekening gebracht.
De BTW-onderwijsvrijstelling
In principe zijn beroepsopleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting (BTW) als ze worden aangeboden door een instelling ingeschreven in het CRKBO Register Instellingen, of door een zelfstandig werkende docent die is ingeschreven in het CRKBO Register Docenten

Voor individuele begeleiding is geen algemene vergoeding te verkrijgen via de verzekering. In veel gevallen is het wel mogelijk een vergoeding te krijgen via een persoonsgebonden budget. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en declaratie hiervan. Voor hulp bij het aanvragen van een PGB kunt u altijd contact met ons opnemen.