top of page

Gratis downloads

Een analytische beoordelingsschaal voor leerlingen, gebaseerd op de Rubrics van het SLO. In een analytische beoordelingsschaal staan aan de linkerzijde onder elkaar een aantal beoordelingscriteria waarin men inzicht wil krijgen. Deze criteria heb ik gebaseerd op de LOOD-lijst van Jan van Nuland. Achter de beoordelingscriteria heb ik in leerlingentaal vier niveaus geformuleerd. De gedachte achter deze indeling is dat leerlingen zichzelf pas kunnen inschatten wanneer zij weten wat beginnersgedrag en expertgedrag is. De eisen ten aanzien van kennis, houding en vaardigheden zijn binnen de niveaus in leerlingentaal neergezet. Daarnaast zijn deze criteria op zo'n manier geschreven dat het de ontwikkeling van de growth mindset bevordert (bijvoorbeeld: Ik kan NOG niet....).

Een overzicht voor de leerkracht waarop de leerkracht per periode kan aangeven welke leerstof compact wordt aangeboden aan een leerling en welke materialen worden ingezet voor verrijking van deze leerling. Op deze manier heeft de leerkracht op één A4-tje alle aanpassingen in de leerstof bijeen. Op de achterzijde is plaats ingeruimd voor afspraken, reflectie en evaluatie zodat de aanpassingen ook geborgd worden.

bottom of page