top of page

Klachtenprocedure

Versie: 08-09-2023

 

Dubbel-Plus streeft ernaar om haar zorg naar volledige tevredenheid van haar cliënten uit te voeren. Het is voor ons van groot belang dat u tevreden bent met de geleverde zorg.

Mocht het toch voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of dat het onverhoopt niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, dan vernemen wij dat graag van u. Wij verwachten dat u uw klacht eerst kenbaar maakt en bespreekt met desbetreffende begeleider. Mocht dit gesprek niet toereikend blijken, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Wendy van Beurden, de eigenaar van het bedrijf. Wij streven ernaar om samen tot een passende oplossing te komen binnen de mogelijkheden van beide kanten.

Dubbel-Plus zal altijd proberen de klacht zelf met u op te lossen, echter mocht dit onverhoopt niet naar tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht melden bij Klachtenportaal Zorg. Zij zullen dan zorgen voor onafhankelijke bemiddeling.

 

 

Klachtenportaal Zorg
bottom of page