top of page
Pubermeiden peergroep

Meiden-peergroup hoogbegaafde middelbare scholieren

Doelgroep: (Hoog)begaafde en hooggevoelige meiden in de leeftijdsgroep van de middelbare school.

Tijdstip en duur: maandag 18:30 tot 20:00, om de week

Start: Bij voldoende aantal deelnemers (minimaal 4)

Aan ouders van hoogbegaafde jongeren wordt met enige regelmaat door school geadviseerd hun kind een sociale vaardigheidstraining te laten volgen. Bij hoogbegaafde jongeren kunnen er problemen ontstaan doordat er verschillen zijn met de groepsgenoten: verschillen in kennis, interesses, omgaan met afspraken. Een hoogbegaafd kind krijgt hierdoor onbedoelde negatieve feedback op haar gedrag. Hierdoor kan het zelfbeeld van deze jongere schade oplopen. Er kunnen dan problemen ontstaan die benoemd worden als 'sociaal-emotionele' problematiek: teruggetrokken gedrag, gedragsproblemen, faalangst.

Juist door hun hoogbegaafdheid reageren hoogbegaafde jongeren anders op situaties en gebeurtenissen in een klas en tijdens een schooldag. Een 'sova' training zal dan ook niet het gewenste effect hebben.

In deze ‘meidengroep’ krijgen zij, op een laagdrempelige manier, allerlei handreikingen aangeboden met betrekking tot omgaan met elkaar en leren zij zichzelf beter kennen.


Doelen van dit traject::

  • Contact met ontwikkelingsgelijken, ontspannen samen zijn, je gezien en begrepen voelen en leren omgaan met de zogenoemde zijnskenmerken van hoogbegaafdheid: rechtvaardigheidsgevoel, hoge lat, sensitiviteit en kritische instelling.
  • Leren energie richten op positieve, creatieve, interessante en gezellige activiteiten die aansluiten bij jouw interesses en behoeften.
  • Ontdekken van je eigen talenten en die van elkaar. Dit zorgt voor veerkracht en meer vertrouwen op eigen kunnen. Dit zal het zelfbeeld bevorderen en ervoor zorgen dat uitdagingen durven worden aangegaan.
  • Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn: leren initiatief nemen, afstemmen op elkaar, zelf oplossingen bedenken en zorgen voor en luisteren naar elkaar.

De eerste bijeenkomsten starten we met een creatieve activiteit. Als de meiden vertrouwd zijn geraakt met elkaar, kiezen we nieuwe activiteiten waarbij we aansluiten op de interessegebieden van de deelnemers. Daarbij gaan we uit van hun eigen talenten.

We sluiten de bijeenkomsten steeds af met spelvormen, filosoferen, gesprekjes a.d.h.v. gesprekskaartjes of beeldmateriaal om zo psycho-educatie over hoogbegaafdheid vorm te kunnen geven.

De kosten voor deze peergroup kunnen worden vergoed vanuit het PGB. Voor meer informatie hierover, neem contact op met Wendy. Inschrijven kan door ons een mailtje te sturen: dubbelplus@home.nl

Ook voor meer informatie kunt u een mail sturen of even telefonisch met ons contact opnemen.

bottom of page